Wireless Mesh Networks (WMN)

Wireless Mesh Networks (WMN)

Mesh is een technologie afkomstig uit de wereld van optische netwerken, die is aangepast voor de Ethernet-markt. Mesh is een slimme manier om veerkrachtige netwerken tot stand te brengen. Een Mesh-architectuur creëert de mogelijkheid om bij problemen een datapad binnen een fractie van een seconde te verleggen. Vergeleken met oudere oplossingen voor netwerkveerkracht was Mesh een grote stap vooruit.

In de Ethernet WAN-wereld is Mesh volledig geïmplementeerd en breed geaccepteerd. In de kleinere Ethernet LAN-wereld maakt echter niemand er gebruik van. Dus dringt de vraag zich op, waarom iedereen in de WLAN Ethernetwereld hierover praat (c.q. dit nodig vindt)?

Het is duidelijk dat Mesh relevantie heeft voor intralokale (outdoor) WLAN’s en voor indoor-netwerken wanneer er geen Ethernetbekabeling beschikbaar is. Dat verklaart meteen de grote populariteit van Mesh. Vooral in dergelijke netwerken moeten de zenders op elkaar vertrouwen voor het succesvol tot stand brengen van WAN-toegang; wanneer één zender het laat afweten, moet een andere het pad naar het WAN in stand houden. De Mesh-standaard is ook zo opgebouwd, dat zenders elkaar gemakkelijk kunnen vinden zonder menselijk ingrijpen: Mesh heeft zijn eigen intelligentie!

Als de voordelen zo aanlokkelijk zijn, waarom maakt dan nog niet iedereen gebruik van Mesh? De belangrijkste redenen waarom wij tegen het gebruik van Mesh adviseren hebben te maken met de keerzijden van Mesh: bandbreedtegebruik en gebrek aan interoperabiliteit.

Bandbreedte (dubbel gebruik):

WLAN heeft al het nadeel dat bijna 50% van de bruto datasnelheid moet worden besteed aan overhead. Deze overhead is onmisbaar voor stabiele verbindingen en om data zonder onderbrekingen te kunnen verzenden. Om een Mesh-netwerk op te bouwen moet nog eens 50% van de beschikbare datasnelheid worden gereserveerd voor het uitwijkpad. Zenders versturen feitelijk dezelfde data twee keer. Met de onstuitbaar toenemende vraag naar bandbreedte is het niet waarschijnlijk dat WMN’s in staat zullen zijn de snelheden te bieden die gebruikers eisen.

Interoperabiliteit:

De IEEE heeft de standaard 802.11s geratificeerd als eerste stap in de wereld van Mesh. De standaard licht toe hoe netwerken van meerdere aanbieders tot stand kunnen worden gebracht door alternatieve paden in te stellen op basis van Layer 2. Helaas ontbreekt het vereiste Mesh-intelligente niveau (Layer 3), zodat elke Mesh-aanbieder nog steeds zijn eigen oplossing aanbiedt.

We vinden Mesh een goede standaard, mits gebruikt waar deze kán worden gebruikt. Maar omdat LAN er nog geen gebruik van maakt, waarom zou WLAN dat dan wel? Er is onvoldoende bandbreedte beschikbaar om effectieve WLAN-Mesh-netwerken te realiseren. Mogelijk wordt dit opgelost wanneer 802.11ac of 802.11ad van kracht worden, maar tot die tijd adviseren wij geen gebruik te maken van Wireless Mesh.

Geïnteresseerd? Vraag een gratis informatiepakket aan of maak vrijblijvend een afspraak.

Wlan-Netwerk is een initiatief van LANCOM Systems. LANCOM Systems is een toonaangevende Duitse producent van draadloze LAN-technologie op basis van bedrijfsstandaarden